De hieronder getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. Geen van deze patronen zijn
- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

 Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

below shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are
- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties.

 All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be reproduced without prior consent.

Het maken van een wigwam

 

Benodigdheden:


- 3 meter gebleekt katoen
- 2 meter zwart katoen
- Stofschaar
- Bijpassende kleuren machine garen
- Naaimachine
- 4 meter zwart katoen koord
- 1 meter off white katoen koord
- 4 Langwerpige houten knopen
- 4 setjes zwarte houtje-touwtje knopen
   (of zelf maken met behulp van een Silhouette Curio)
- Biaisband off white
- Patroonpapier
- Lange liniaal
- Spelden
- Vlieseline
- Rijggaren met naald
- 6 bamboe stokken 2.10 (er is bewust gebruik gemaakt
   van een lange maat dan nodig ivm dikte stokken)
- Zaag
- Kleine schroefoogjes
- Boormachine
- 8 Nesteltjes plus bevestigingshulpje
- Gaatjes tang
Teken op een stuk patroon papier een driehoek met een rechte zijde 55x150.

Teken op 10 vanaf de top een dwarse lijn en knip deze af.
Teken 30cm vanaf de top een dwarse lijn. Knip deze nog NIET af, deze lijn is later voor de deur en bovenstuk deur bedoeld.

Teken 60cm vanaf de top een rechthoek van 20cm x 15cm, dit is voor het raam.
(Let op! Als je geen ervaren naaister ben, sla deze stap dan over en maak in de wigwam GEEN ramen)
Teken een rechthoek van 15cm x 30cm
Teken langs de buitenrand 5cm (2x 1cm naad, 1x 3cm raam)


Vouw de stof (gebleekt katoen) open en speld de patroondelen op de stof volgens onderstaand schema. 2x deur met los bovenstuk (voeg bij de deur 1cm naad toe waar het patroon is doorgeknipt) , 2x met raam, 2x kaal. Knip 2 bovenstukken nogmaals, dat kan op de stukken stof die zijn overgebleven na het knippen van de ramen.
Speld de ramen op dubbel gevouwen zwarte stof en knip deze twee keer uit.
Knippen naar maat: 2x op dubbele stof een rechthoek 40cm x 45cm uit (voor raamluikjes)


Speld de lange kanten van het bovendeel op elkaar.
Stik de twee delen met 1cm aan elkaar.

Strijk de naden open.
Stik lang de rechte kant van het deurdeel biaisband.
Vouw het biaisband naar binnen om en stik smal langs de randen het biaisband door.Doe hetzelfde met het andere deurdeel, hou er wel rekening mee dit in spiegelbeeld te doen.

Leg deurdelen tegen elkaar op een bovenstuk, leg hier bovenop het tweede deurdeel en speld het geheel vast.
Stik de delen met het naaimachine met 1cm naad aan elkaar.
Stik de naden dubbel door.
Teken met behulp van een liniaal uit waar de nesteltjes moeten komen en zet met een potlood een puntje.

Maak met behulp van een gaatjestang op de afgetekende plekken gaatjes in de stof.
Breng met behulp van het bevestigingstool de nesteltjes. (in het voorbeeld is gebruik gemaakt van de Variotang van Prymm, maar gebruik maken van het hulptooltje wat in de verpakking van de nesteltjes gevoegd is in combinatie met een hamer volstaat ook)

Rijg een stuk zwart katoen koord door de gaatjes heen.
Knip of snij stroken Vlieseline van 5cm en strijk deze op twee raamdelen.

Leg 1 raamdeel met vlieseline en 1 zonder met de goede kanten op elkaar en speld de buitenring vast.

 

Stik de raamdelen met 1cm naad aan elkaar.


Knip de hoekjes af en keer het raam om
Druk met behulp van een schaarpunt de hoeken voorzichtig goed uit.

 

 
Knip of snij 2 stroken van 35cm x 5cm en 2 stroken van 20cm x 5cm.
Vouw de stroken over de lengte dubbel en naai ze met 1cm naad vast.
Keer de stroken om naar de goede kant.

Rijg met een rijgdraad de stroken plat.
Stik de stroken smal langs de rand door.

Bepaal met behulp van een centimeter het midden van de ramen en geef merktekens.

 

Speld het zwarte raam aan de binnenkant langs het uitgeknipte raamdeel van de wigwam.
Speld hier een lange strook aan de linkerkant vast en een korte strook aan de onderkant.
Stik het raam met 1cm naad vast. Maar laat een uitsparing open op de plek waar GEEN strook gespeld zit!
Knip de hoeken in en klap het raam naar de goede kant van de stof (je ziet geen naad meer).

Rijg de al mee genaaide stroken door de uitsparingen aan de andere kant van het raam en speld  deze vast.
Stik het raam smal op de rand door (inclusief de stroken) door.

 

 
Speld de buitenrand van het raam vast.
Stik deze smal op de rand door aan het wigwam deel vast.

Naai met de naaimachine het kruispunt van de twee raamstroken door (vierkantje).
Optioneel: maak met behulp van jutekoord een kruissteek op dit kruispunt.
Leg de delen voor de raamluikjes met de goede kanten op elkaar en speld de korte kanten en 1 lange kant vast.

Naai de raamluikjes met 1cm naad aan elkaar.
Knip de hoekjes schuin af


Keer de luikjes om naar de goede kant en rijg de naden plat.


Stik de naden smal op de rand door.


Werk de bovenrand af met de lockmachine of een zigzagsteek op de naaimachine.

Knip 8 stukken van 10cm af van het off white koord.

Vouw 4 stukken dubbel en rijg de uiteinden aan elkaar.


Rijg door de overige 4 stukken koord een langwerpige knoop
Speld een lus 10cm vanaf de raamrand vast boven het raam. Doe het zelfde aan de andere kant van het raam. Per raam komen 2 lussen.

Leg het raamluikje met de afwerkrand tegen de bovennaad van het raam. En positioneer op dezelfde plaats als de lussen de knopen. Spelde deze goed vast.
Stik het raamluik met 1cm naad vast. Naai op de plaats waar de lussen zitten extra heen en weer.

Sla het raamluik naar beneden en stik de naad door.

Knip of snij over de breedte van de zwarte stof 12 stroken van 7cm breed.
Leg twee wigwam delen met de goede kant van de stof op elkaar en speld boven en onder een zwarte strook mee. (vouw de uiteinden van deze stroken ongeveer 1 cm naar buiten om.Stik de zijnaden inclusief de stroken met 1cm naad vast.
Werk de naden af met een lockmachine of zigzagsteek met de naaimachine.

Vouw over de lengte van de zwarte stroken 1cm naar binnen en strijk de vouw plat.
Controleer bij twijfel even of de bamboestok door de te maken tunnel past. Speld vervolgend de vouwen van de tunnels op elkaar.

Stik de tunnels smal op de rand aan elkaar vast.
Knip voor de deurdelen 4 stukken zwart koord af van 20 cm.
Vouw 2 stukken dubbel, rijg de uiteinden op elkaar. Rijg aan de twee overgebleven stukken een langwerpige houten knoop.


Speld op ongeveer 40cm vanaf de onderkant voor de twee deurdelen een lus een knoop vast. En stik deze goed vast met de naaimachine.
Als alle wigwamdelen aan elkaar genaaid zijn. Speld off white biaisband aan de goede kant van de stof langs de onderrand van de wigwam.


Stik het biaisband in de vouw vast met de naaimachine.

Vouw het biaisband naar binnen en speld het vast.

Stik de randen van het biaisband smal op de rand door.
Speld op de goede kant van de wigwam langs de bovenrand biaisband en naai deze met de naaimachine vast.

Vouw het biaisband naar binnen en speld deze vast.

Stik het band smal op de rand door. 

Meet 2 stukken van 130cm biaisband af en naai deze op elkaar.
Naai de uiteinden van het band in de zijnaad van beide deurdelen. Het band dient als ondersteuning van de wigwam als deze opgezet is.

Knip 6 stukken van 40cm zwart koord af en trek voorzichtig de kern van het koord er uit.

Leg een knoop in de uiteindenSpeld de stukken koord aan de binnenkant van de wigwam langs de bovenrand ter hoogte van iedere zijnaad.

Stik het koord een aantal keer heen en weer vast.
Positioneer de setjes houtje-touwtje knopen op de twee deurdelen en stik ze met de naaimachine vast.


Knip of snij over de breedte van de stof een strook van 8cm. Vouw deze over de lengte dubbel en naai de strook met de naaimachine met 1cm naad vast.
Keer de strook om en naai de naden plat door deze smal op de rand door te stikken.
Dit is de strikband om de bamboestokken bovenaan bij elkaar te houden.

 

Zaag de bamboestokken op 180cm af.


Boor op 140cm een klein gaatje in de 6 bamboe stokken en draai hier een klein schroefoogje in.

Rijg door iedere tunnel een bamboestok, rijg bij iedere tunnel het koordje door het schroefoogje heen en strik deze vast.
Zet de wigwam overeind.

Zet de stokken op zo’n manier dat het tentdoek strak komt te staan.


Wikkel de strikband om de stokken heen en bind de stokken dmv een strik bij elkaar. Veel succes! 
 De hierboven getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. Geen van deze patronen zijn
- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

 Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.

Above shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are
- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties.

 All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be reproduced without prior consent.